Masterprogram i datavetenskap – Concurrency och parallellprogrammering

120 hp

Studieplan, TDV2M, COPA

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TDV2M
Inriktningskod
COPA
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 9 november 2021
Diarienummer
TEKNAT 2021/130

Inriktningen består av följande kurser. Övriga kurser väljs fritt från den allmänna inriktningen, Datavetenskap.

Följande beteckningar används:

G1N - Grundnivå, kursen kräver inte tidigare högskolestudier

G1F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier mindre än 60 hp

G2F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier minst 60 hp

A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp

A1F - Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå

A1E - Avancerad nivå, examensarbete för magisterexamen (60 hp)

A2E - Avancerad nivå, examensarbete för masterexamen (120 hp)

Termin 1

Termin 1 ges ej höstterminen 2022.

Termin 2

Termin 2 ges ej vårterminen 2023.

Termin 3

Termin 4

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin