Magisterprogram i hållbar destinationsutveckling – Entreprenörskap för destinationsutveckling

60 hp

Studieplan, THD2N, ENTR

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
THD2N
Inriktningskod
ENTR
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 8 november 2022
Diarienummer
TEKNAT 2022/136

Följande beteckningar används:

A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp

A1F - Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå

A1E - Avancerad nivå, examensarbete för magisterexamen (60 hp)

Termin 1

Termin 1 ges ej höstterminen 2023

Termin 2

Termin 2 ges ej vårterminen 2024

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin