Masterprogram i utbildningsvetenskap – Specialpedagogik

120 hp

Studieplan, UUV2M, SPPE

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
UUV2M
Inriktningskod
SPPE
Fastställd av
Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper, 14 mars 2013
Diarienummer
UTBVET 2013/70

Termin 1

Masterexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 120 hp, varav minst 60 hp med fördjupning inom huvudområdet Specialpedagogik, varav ett examensarbete om minst 30 hp. Magisterexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 60 hp, varav minst 30 hp med fördjupning inom huvudområdet Specialpedagogik, varav ett examensarbete om minst 15 hp.

Programmet består av valbara kurser

Termin 2

Valbara kurser

Termin 3

Valbara kurser

Termin 4

Valbara kurser

Termin 5

Valbara kurser

Termin 6

Valbara kurser

Termin 7

Valbara kurser

Termin 8

Valbara kurser

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin