Grundlärarprogrammet – Inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

240 hp

Studieplan, UGR0Y, FÖGR

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
UGR0Y
Inriktningskod
FÖGR
Fastställd av
Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper, 8 november 2012
Diarienummer
UTBVET 2012/154

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Utbildningens framväxt och villkor med inriktning mot grundlärare, 10 hp

Ledarskap för grundlärare, 10 hp

Verksamhetsförlagd utbildning inom den utbildningsvetenskapliga kärnan 2, grundlärare F-3, 10 hp

Termin 5

Samhällsorientering 15 hp

Naturorientering/teknik 15 hp

Termin 6

Läroplansteori och didaktik med inriktning mot grundlärare 10 hp

Specialpedagogik med inriktning mot grundlärare 5 hp

Självständigt arbete 15 hp

Termin 7

Verksamhetsförlagd utbildning mot ämnesinriktning, Grundlärarprogrammet 15 hp

Mångfald och lärande med inriktning mot grundlärare 5 hp

Bedömning, utvärdering och politisk styrning för grundskola 10 hp

Termin 8

Svenska III för grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3, 7,5 hp

Matematik III för grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3, 7,5 hp

Självständigt arbete 15 hp

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin