Experimentell industriell bioprocess I - design, 3 hp

Läsåret 2022/2023

 • VT 2023, Kvällstid, 25 %, Distans

  Startdatum: 16 januari 2023

  Slutdatum: 19 mars 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-67012 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Uppläggning för distanskurs: Kommunikation mellan lärare och studenter sker via lärplattform och e-mötesverktyg. Tillgång till dator med stabil internetuppkoppling och webbkamera krävs.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: 15 december 2022 – 15 januari 2023

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp inklusive 30 hp kemi, och 30 hp biologi eller bioteknik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 7250 kr

Studieavgift, totalt: 7250 kr

Anmärkning: Denna kurs kan läsas separat eller tillsammans med följande kurser: Experimentell industriell bioprocess II - odling och skörd, 2 hp, Experimentell industriell bioprocess III - analys och utvärdering av resultat, 2 hp.

Om kursen

Biologiska produkter, "biologics", såsom rekombinanta terapeutiska proteiner/antikroppar, vaccin, genterapi och nukleinsyror har på kort tid förändrat möjligheterna till behandling av en rad olika sjukdomstillstånd och industrin ställer om för en ny snabbt växande marknad. Till skillnad från kemiska läkemedel och substanser, är biologiska molekyler komplexa och kräver komplexa bioprocess-metoder för produktion (odling, skörd, rening och analys).

I denna kurs går vi igenom hur industriell produktion av biomolekyler sker. Vi analyserar och diskuterar design av bioprocesser för ekonomiskt hållbar, säker produktion av hög kvalité. I samarbete med Testa Center och Cytiva i Uppsala, presenteras valmöjligheter vad gäller bioprocess-instrumentering och metoder. Kursen består av föreläsningar/seminarier (2 hp), samt ett individuellt genomfört teoretiskt projekt (1 hp).

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1

Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

E-post: info@ibg.uu.se

Margareta Krabbe

E-post: margareta.krabbe@ibg.uu.se