Forskningssamarbeten

Inom vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap samarbetar vi med akademi, offentlig sektor och näringsliv för att samla expertis och bygga upp högkvalitativa forskningsmiljöer.

Nationella kompetenscentrum

Vinnova, Energimyndigheten och SSF, stiftelsen för strategisk forskning, finansierar ett antal nationella kompetenscentrum där universitet, högskolor, forskningsinstitut, företag och offentliga aktörer i nära samarbete bedriver forskning inom områden som är viktiga för Sveriges konkurrenskraft.

Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap är involverade i flera av dessa och leder fem av dem.

  • Additive Manufacturing for the Life Sciences
  • Akademiskt-industriellt kärntekniskt initiativ för att uppnå en framtida hållbar energiförsörjning
  • Batteries Sweden
  • Solelforskningscentrum Sverige
  • Smart Exploration Research
Universitetshuset

Strategiska forskningsområden

Regeringen har identifierat strategiska forskningsområden med målsättningen att etablera framstående forskningsmiljöer inom områden av betydelse för både det svenska samhället och den svenska industrin.

Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap leder fyra av dem.

Excellenscenter

Vetenskapsrådet har tillsatt medel för att stödja projekt med stor potential för nyskapande forskning. Uppsala universitet erhöll fem excellenscenter varav fyra vid vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap.

  • Centrum för geometri och fysik – Tobias Ekholm, professor i matematik
  • Center för människans förhistoria – Mattias Jakobsson, professor vid institutionen för organismbiologi
  • Livets kemiska mekanismer – Ingela Lanekoff, professor vid institutionen för kemi-BMC
  • Excellenscenter för effekterna av extrema klimathändelser under global klimatförändring – Gabriele Messori, professor vid institutionen för geovetenskaper

Läs mer om excellenscenter vid Uppsala universitet

Dekoration

Strategiska innovationsprogram

WISE logotyp av bokstäverna W I S E

WISE är ett forskningsprogram för ett hållbarare samhälle genom forskning och teknikutveckling inom avancerad materialvetenskap.

Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap har ett brett samarbete med WISE och en lång tradition av framstående forskning inom materialvetenskap.

Finansieras av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Läs mer om våra projekt inom materialvetenskap.

IoT Sveriges logo

Uppsala universitet deltar som samordnare i IoT Sverige. Ett svenskt strategiskt innovationsprogram som finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas.

Läs mer om IoT Sverige.

Europeiska innovationsprogram

Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) utser strategiska forskningsområden där Uppsala universitet ingår i följande samarbeten, som kallas ”Knowledge and Innovation Communities” (KIC):

EIT Logo

Internationella samarbeten och nätverk

Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap deltar i flera viktiga samarbeten och nätverk tillsammans med hela universitetet, till exempel Enlight.

Vetenskapsområdet deltar också i samarbetet NORDTEK tillsammans med andra nordiska och baltiska universitet med tekniska fakulteter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin