Eleusine corakana - korakan, v 33 2011

Urgammalt gräs

(Bild borttagen)


Korakan, Eleusine corakana, är en urgammal kulturväxt i Afrika och Indien. Ursprunglig i Etiopen, odlas den idag över hela Afrika och Asien där det inte är för kallt eller allt för vått. Den kallas också fingerhirs men det namnet har använts för andra gräs och bör därför undvikas. 

Korakan ger stora skördar även på magra jordar, är lätt att lagra då den sällan angrips av skadeinsekter och innehåller aminosyran metionin som saknas i till exempel bananer, ris och majs.

Korakan står jämte andra sädesslag (hirs, durra, bovete med flera) i Botaniska trädgårdens södra del. 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin