Delosperma echinatum - vit frövisare, v 17 2016

Frövisare i Thunbergs fotspår

(Bild borttagen)

Vit frövisare, Delosperma echinatum, kommer ursprungligen från Sydafrika. Hos oss hittar ni den på höger sida i Tropiska växthusets suckulentavdelning. Släktet Delosperma, som hör till familjen isörtsväxter (Aizoaceae), innefattar runt 150 arter.

Både det svenska namnet och släktesnamnet kommer av att växten exponerar sina frön när kapseln öppnat sig (grekiskans delos = tydlig, skönjbar; sperma = frö). De små fröna frigörs och sprids när regnet kommer och de gror omedelbart – en framgångsrik strategi när det nästan aldrig regnar. De köttiga bladen är också en anpassning till torrt klimat och är täckta med vätskeceller som här och där har ombildats till styva hår.

Carl Peter Thunberg samlade denna art när han besökte Sydafrika 1772-1775. Växten finns bevarad i Evolutionsmuseets samlingar i Uppsala.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin