Dianthus arenarius - sandnejlika, v 23 2016

En rar nejlika

(Bild borttagen)

Sandnejlika (Dianthus arenarius) är en karaktärsart för den skånska sandstäppen. Den trivs på kalkrik mark och är betesgynnad. Växten är fridlyst och anges på rödlistan som starkt hotad.

Sandnejlika hade tidigare en större utbredning i södra Sverige, men är sedan lång tid försvunnen från Halland och Blekinge och finns numera endast i Skåne. Den underart som finns i Sverige (Dianthus arenariusssp. arenarius) förekommer även sällsynt i Baltikum.

Linné noterade dess väldoft när han färdades mellan Kristianstad och Åhus under sin skånska resa 1749. I Flora Suecica skriver han att växten fyller nattetid Skånes sandslätter med den allra starkaste och ljuvligaste vällukt.

Ni hittar sandnejlika i norra delen av vårt nya sandparti.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin