Osmunda regalis - safsa, v 25 2016

Midsommarblomster? 

(Bild borttagen)

Enligt folktro blommar ormbunkar endast på midsommar-aftons natt. Prick klockan tolv. Och bara vart hundrade år.

Enligt botanister blommar ormbunkar inte alls. De har inga blommor, inte ens frön (t ex barrväxter har ju frön men blommar inte), utan förökar sig med sporer.

Många ormbunkar bildar sina sporer på undersidan av de vanliga bladen. Hos veckans växt, safsa Osmunda regalis, bildas de på särskilda blad. Safsa känner kanske en del som kungsbräken. Redan för 280 miljoner år sedan fanns safsa-släktingar (Hur många blomningar blir det?). 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin