Orobanche lucorum - berberissnyltrot, v 29 2016

Lurpassande snyltare

(Bild borttagen)

Berberissnyltrot är, precis som de närmare 200 andra arterna i släktet Orobanche, helparasiter. De är saknar gröna delar (utan klorofyll, ingen fotosyntes) och suger näring från sin värdväxt via rötterna. Den parasiterar vanligen på olika arter av odlade berberisar (Berberis), men även på rutor (Thalictrum).

Snyltrotens frön kan ligga länge i jorden. När den känner av de växthormoner (strigolaktoner) som värdväxter utsöndrar för att stimulera bildandet av mykorrhiza (den nyttiga svamp- symbiosen) gror fröet och kopplar in sig på sin värds rötter.

Hela den ovanjordiska stammen är en blomställning. Berberissnyltrot blommar nu rikligt under berberisbuskarna vid orangeriets sydost-hörn.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin