Selaginella uncinata - blå mosslummer, v 51 2016

Alternativ jul-lummer

(Bild borttagen)

I Tropiska växthusets Victoriasal, under gummiträdet, bland jams och taro, breder en matta av blå mosslummer Selaginella uncinata ut sig. Mosslumrar, familjen Selaginellaceae med bara ett släkte, finns i hela världen och har cirka 750 arter idag. Men gruppen är 350 miljoner år gammal. I Sverige finns bara dvärglummer Selaginella selaginoides.

Traditionellt har ju olika lummer-arter använts som juldekorationer, t. ex. revlummer Lycopdium annotinum. Mosslumrar skiljer sig från övriga lumrar genom att ha olikstora sporer; de mindre ger upphov till hanliga könsceller och de större till äggceller.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin