Veronica fruticans - klippveronika, v 21 2017

Knallblå i allt det grå

(Bild borttagen)

I Sverige förekommer klippveronika sällsynt på kalkrik mark i fjällen, men den finns också i andra bergsområden i Europa och på Grönland. I fjällen blommar klippveronika vanligtvis i juli-augusti, men här i Botan är den alltså redan igång.

Den är lågväxt, nästan mattbildande med stjälkens nedre del förvedad. Se på den vackert blå kronan som har mörkare strimmor och en vit mynning som omges av en röd kant.

Släktet Veronica hör precis som förra veckans växt till familjen grobladsväxter (Plantaginaceae), och är dess artrikaste släkte med ungefär 500 arter, varav ett 20-tal i Sverige.

Klippveronika i hittar ni i vårt Skandinaviska fjällparti på delen som innehåller kalk, precis mitt för Blomväxternas släktträd.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin