Carex capitata - huvudstarr, v 22 2017

Med huvudet på skaft

(Bild borttagen)

Även denna veckans växt hyser en förkärlek för kalkrika marker i norr. Huvudstarr Carex capitata har små tuvor med upprätta strån som avslutas med runda ax. Nedtill i axen finns honblommorna medan hanblommorna är överst.

Starr-släktet Carex har cirka tusen arter och är Sveriges största med drygt hundra arter som framför allt trivs i fuktigare marker. Starrar är halvgräs (familjen Cyperaceae) liksom ag, säv, ängsull, papyrus med flera.

Till skillnad från gräs är halvgräsens ofta tre kantiga strån inte ihåliga och de saknar ledknutor.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin