Cicuta virosa - sprängört, v 31 2017

Dödligt giftig utan vattenskräck 

(Bild borttagen)
Sprängört Cicuta virosa är en av de giftigaste växterna i den svenska floran. Hela växten är giftig, men unga skott och den typiskt uppsvällda och kamrade jordstammen innehåller särskilt höga halter av giftet cicutoxin. Symptom på förgiftning är bland annat häftiga krampanfall och andningssvårigheter. Det är ovanligt att människor blir förgiftade, men det förekommer att betande djur får i sig växten. Dödlig dos för nötkreatur är 200 gram färska växtdelar. 

Sprängört hör till Apiaceae (selleriväxter) och har som de andra arterna i familjen (t.ex. hundkäx, kummin, odört) många små blommor i så kallad dubbel flock.

Sprängört växer alltid blött och i Botaniska trädgården hittar du den bland vattenväxterna mittemot köksträdgården.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin