Brighamia insignis - alula, v 47 2017

Veckans ö-kändis

(Bild borttagen)

I naturen finns en enda individ av alula Brighamia insignis. Förhoppningsvis. Vill man kontrollera måste man bege sig till Kauai, en av Hawaiiöarna, och uppför en brant klippa nära havet till 152 meters höjd.

På 1990-talet fanns över 60 individer, år 2001 ca 20 stycken, 2003 bara 7 och i dag alltså en enda. Fram till 1947 fanns arten dessutom på grannön Niihau.

Orsakerna till den drastiska minskningen är flera. En orkan 1992 utrotade två av fyra populationer. Getter, som förts in till ön, äter upp mycket av den naturliga vegetationen som dessutom för en ojämn kamp mot invasiva främmande växtarter som eldkrona Lantana camara och rosengräs (Melinis). Alula har också haft svårigheter att föröka sig på egen hand. Arten är i princip självsteril och dess pollinatör, en svärmare, är förmodligen utdöd sedan åtminstone 100 år.

Men via botaniska trädgårdar har arten spridits och är nu populär som prydnadsväxt och blommar just nu fint i Tropiska växthusets vinterträdgård.

Den suckulenta växten är, åtminstone med svenska mått mätt, en udda representant för familjen klockväxter (Campanulaceae).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin