Tilia platyphyllos - bohuslind, v 25 2018

Lind med ett horn i sidan

(Bild borttagen)

Längs med trädstigen i södra delen av barockträdgården står ett antal lindar, däribland veckans växt bohuslind Tilia platyphyllos. Just nu blommar den, har unga frukter och producerar enorma mängder honungsdagg (bladlusbajs).

Till skillnad från skogslind Tilia cordata har bohuslinden vita hårtofsar i stället för bruna i bladnervernas förgreningar på de hjärtformade bladens undersida.

Parklind Tilia x europaea är vanlig i alléer och som stadsträd. Det är en hybrid mellan de ovannämnda arterna och ser ut som ett mellanting dem emellan.

På fotot syns små horn på bladen. Det är ett kvalster (Eriophyes tiliae) som ”lurar” växten att producera utmärkta barnkammmare där nya kvalster kan kläckas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin