Scutellaria oreophila, v 36 2018

Frossört som älskar berg

(Bild borttagen)

Veckans växt hittar du i Kaukasus men kanske enklare i södra delen av Botaniska trädgården. Den växer nästan längst söderut i vårt parti för växter som föredrar sandiga eller steniga, väldränerade marker – det område som vi numera kallar Stenhagen.

Scutellaria oreophila är en gulblommig frossört. De svenska arterna frossört, toppfrossört och trädgårdsflyktingen stor frossört har blå eller violetta blommor; småfrossört som bara finns på några få platser i västra Skåne har rosa blommor.

Släktnamnet kommer av latinets ord för liten skål eller sköld och syftar på den lilla utväxten på fodrets överläpp. Artepitetet betyder bergälskande. Och den svenska namnet kommer sig förstås av att växten använts mot frossa, framför allt tredjedagsfrossa (dvs malaria).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin