Bruguiera gymnorrhiza, v 3 2019

Havslandet

(Bild borttagen)

Gränslandet mellan hav och land, tidvattenzoner i tropiska och subtropiska områden, består ofta av mangroveskogar. För att överleva här måste växter klara av vatten med hög salthalt, starka strömmar och perioder med översvämningar (syrebrist). Mangroveträden är specialanpassade till detta. Många har styltrötter för att kunna hålla sig fast och ofta förekommer även rötter som sticker upp ur marken/leran för att andas åt resten av rotsystemet.

Veckans växt Bruguiera gymnorrhiza är en av de mest spridda mangrove-arterna och finns runt om Indiska oceanen. För att kunna etablera sig i den oberäkneliga mangroven (där land ofta innebär lera och inte sällan öppet hav och där frön lätt sköljs bort) gror fröna redan innan de sprids från moderplantan (vivipari). En korvliknande rot växer ut ur blomman tills den är ett par decimeter lång. Då är den redo att falla ned och plantera sig ordentligt i leran eller flyta i väg till en lämplig plats.

Veckans växt hittar du i ett av karen i Victoria-salen i Tropiska växthuset. Där växer den tillsammans med en annan vanlig mangrove-art, amerikansk mangrove Rhizophora mangle. Båda hör till familjen Rhizophoraceae. Rhizophora betyder rotbärare och syftar på stylrötterna eller viviparin.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin