Aconitum lycoctonum ssp. septentrionale - nordisk stormhatt, v 27 2019

Giftigast i fjällen

(Bild borttagen)

Vår nordiska stormhatt Aconitum lycoctonum ssp. septentrionale är en underart till alpstormhatt. Artepitetet lycoctonum betyder vargdödare och avslöjar artens giftighet. Det är en av Sveriges giftigaste växter.

Alla stormhatts-arter är giftiga. Under antiken avlivades grova brottslingar med stormhatt Aconitum napellus medan till exempel Sokrates avlivades med odörtsgift som gör döden till en mindre våldsam process än stormhatt. Gift ur stormhattar har också använts som pilgift.

Blommorna har ett speciellt utseende; ett av blombladen ser ut som en lång hjälm. Den enda som lär kunna klura ut hur man kommer åt den nordiska stormhattens nektar är den långtungade stormhattshumlan (Bombus consobrinus). Alltså,  utan humlor ingen pollination och inga nya stormhattsfrön.

Veckans växt trivs i näringsrika, gärna fuktiga marker i fjällvärlden och i Botaniska trädgårdens fjällparti.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin