Echinacea paradoxa - gul solhatt, v 31 2020

Inte som andra solhattar

(Bild borttagen)

Gul solhatt Echinacea paradoxa avviker från andra arter i släktet genom att den är ensam om att ha gula strålblommor, därav epitetet paradoxa. De åtta andra arterna har nyanser från vitt till mörkt lilarosa. Släktet i sin helhet har sin naturliga utbredning i centrala och östra Nordamerika. Släktnamnet Echinacea härrör från grekiskans echinos som betyder igelkott och syftar på de taggiga diskblommorna.

Arten delas faktiskt in i två variteter och det är bara den som finns på Ozarkplatån i Missouri och Arkansas som är gul, medan var. neglecta som finns åt sydväst ner mot Texas har liknande färgställning som andra arter i släktet.

Veckans växt hittar ni i den amerikanska präriedelen av gruspartiet i södra delen av trädgården tillsammans med bl.a. ytterligare två arter av solhatt.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin