Pelatantheria insectifera, v 47 2020

Prydd med små insekter

(Bild borttagen)

Pelatantheria insectiferaär en småvuxen orkidéart som förekommer sällsynt i området från Himalaya till Vietnam. 2010 återfann man den glädjande nog i västra Himalaya där den inte hade observerats på över 100 år! Den växer som epifyt på mossbevuxna trädstammar i tropiska och subtropiska skogar.

De centimeterstora blommorna sitter några få tillsammans på en kort blomställning. Om pollinering undviks blommar varje blomma i drygt två veckor, men vid framgångsrik pollination vissnar den på några dagar. Den köttiga ljusrosa läppen mörknar vartefter. Hos oss blir det ingen fruktsättning eftersom arten är självsteril.

Artepitetet insectiferabetyder ungefär insektsbärande och syftar troligen på att blommorna påminner om små insekter.

Veckans växt hänger i Tropiska växthusets orkidéavdelning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin