Tarenna asiatica, v 7 2021

Asiatiskt kaffe?

(Bild borttagen)

Tarenna asiatica har ju som hörs på artepitetet sitt ursprung i Asien, närmare bestämt lever den från Indien till Japan och på Borneo. Veckans växt är en av ca. 370 arter i släktet.

Tarenna hör till kaffefamiljen Rubiaceae och är på många sätt ett typiskt släkte för familjen: arterna är buskar eller mindre träd, de har motsatta blad, blommorna har fem vitaktiga kronblad, fem ståndare och frukten är ett två-rummigt bär. Våra örtartade, fyrtaliga svenska måror är inte alls lika representativa för de nära 14 000 arterna i kaffefamiljen.

Många kaffesläktingar har så kallad sekundär pollen-presentation. Pollenet avsätts från ståndarna på pistillen för att sedan spridas därifrån (syns på bildens övre blomma).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin