Carpinus betulus - avenbok, v 19 2021

Snarare björk än bok

(Bild borttagen)

Avenbok Carpinus betulus är vanligast i Uppland som häckväxt. Men längre söderut finns den i naturen, endast i ett större bestånd på Öland (Halltorps hage).

Den blommar just nu, samtidigt som bladen spricker ut. Hängena med hanblommor är längre än honhängena. Det är de upp till 5 cm långa hanhängen med gula fjäll som syns på bilden.

Ibland har avenbok tillsammans med hassel förts till en familj Corylaceae, men räknas nu ingå i björkfamiljen Betulaceae. Trots namnet är den alltså mindre släkt med bok och ek (Fagaceae) än både björk och hassel.

Veckans växt hittar du längs med trädstigen i Barockträdgården, nära bikuporna vid dammskjulet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin