Asclepias asperula, v 28 2021

Monarkfjärilarnas beskyddare

(Bild borttagen)

Asclepias asperula hör hemma i Nordamerika. Den har inget svenskt namn men kallas på engelska för ”antelope horns” då frukterna, som är tvådelade, påminner om djurhorn.

Veckans växt utgör, tillsammans med några andra Asclepias-arter, huvudföda för monarkfjärilens larver. Växterna innehåller en giftig mjölksaft som gör fjärilarna illasmakande och giftiga. Ett bra skydd mot glupska fåglar och andra insektsätare. 

Växtsaften innehåller hjärtglykosider något som Amerikas ursprungsbefolkning länge har använt mot hjärtsjukdomar, ungefär som vi i Europa har använt olika arter Digitalis, fingerborgsblommor.

Du hittar veckans växt i Amerikadelen av vårt sand- och grusparti i södra delen av trädgården.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin