Coreopsis verticillata - höstöga, v 32 2021

Med en hel blomställning för ögat 

(Bild borttagen)

Höstöga Coreopsis verticillata förekommer naturligt i östra Nordamerika. Hos oss hittar ni den i den amerikanska delen av vårt sand- och grusparti i södra delen av trädgården.

Växtens väldigt finflikiga blad sitter i krans, vilket är precis vad artepitetet verticillata betyder.

Eftersom höstöga tillhör de korgblommiga växterna (familjen Asteraceae, asterväxter) är ”blomman” i själva verket en hel blomställning. Den består av många små rörlika diskblommor och vanligtvis åtta stora strålblommor. På samma sätt är det hos många andra representanter i tribusen Coreopsideae där vi dessutom bland annat hittar släktena Dahlia och Cosmos.

Ögonblomssläktet Coreopsis har knappt 90 arter från Nordamerika till västra Sydamerika. Släktnamnet betyder ungefär vägglusliknande och avser fruktens utseende, men det skiljer sig ganska mycket mellan de olika arterna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin