Euphorbia marginata - broktörel, v 35 2021

När bristen är en tillgång 

(Bild borttagen)

Broktörel Euphorbia marginata kommer ursprungligen från den nordamerikanska prärien, men finns introducerad i andra delar av världen. Släktet Euphorbia med 2000 arter är vegetativt mycket variabelt. Blommorna är dock starkt reducerade med endast ståndare eller pistiller. Vanligen sitter de som hos broktörel tätt tillsammans med en hon- och flera hanblommor. Det är lätt att se vilken som är honblomman när den som här gått i frukt. Runt blomsamlingen finns nektardiskar och kronbladslika stödblad (här helt vita).

Växten saknar klorophyll i kanten av bladen (extra tydligt nära blomställningarna). Många odlade brokbladiga växter är selekterade sorter, men broktörel har detta utseende även i naturen. Troligen hjälper det växten att locka pollinatörer.

Broktörel är ett-årig och vi odlar den i det vi kallar Organografi-landet i södra delen av Botaniska trädgården.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin