Salvia x sylvestris - skogssalvia, v 38 2021

Fiffig funktion för fortplantningens främjande - flygande främmande förmedlar frömjöl!

(Bild borttagen)

Salvior är ovanliga för att vara plisterväxter (kransblommiga, familjen Lamiaceae). De har bara två ståndare medan familjen i övrigt har fyra, varav två längre och två kortare. När en besökande, nektarsökande insekt kommer åt en hävstång böjs ståndarknapparna nedåt och lämnar av pollen på ryggen på den blivande pollinatören. För när allt pollen i en blomma lämnats av inträder blommans honliga stadium. Då böjs pistillens stift nedåt och kan fånga upp pollen från gäster som besökt andra blommor.

Veckans växt, skogssalvia Salvia x sylvestris, är en hybrid mellan stäpp- och ängssalvia (S. nemorosa x S. pratensis) som förekommer naturligt från centrala Europa söderut och österut bort till Turkiet (eller på andra platser där arterna odlas tillsammans).

Den blommar just nu i planteringen mittemot Botaniska trädgårdens köksväxtland.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin