Cardiospermum halicacabum - ballongranka, v 34 2022

Slingrande uppblåst rackare från tropikerna

(Bild borttagen)

Ballongrankan hör hemma i familjen kinesträdsväxter Sapindaceae där vi bl.a. hittar lönn, hästkastanj och litchi. Arten är ett vida spritt ogräs i varma områden över hela världen.

Växten har skilda hon- och hanblommor som är små och vita. Frukten är en spektakulärt uppblåst kapsel med tre rum, vardera innehållande ett frö. Fröet blir så småningom blankt, svart och har ett vitt hjärtformat utskott på fröskaftet. Det är det senare som släktnamnet avser (cardiospermum = hjärtfrö). Linné gav växten artepitetet halicacabum för att den påminner om japansk lykta Alkekengi officinarum som av de gamla grekerna kallades halikakabon. Där är det dock fodret som är uppblåst och inte själva frukten.

Veckans växt växer i Blomväxternas släktträd i södra delen av Botaniska trädgården, i samma blad som malva- och kålväxter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin