Pterocarya macroptera var. insignis - svans-vingnöt, v 28 2023

Märkvärdigt stor-vingad

(Bild borttagen)

Många fascineras av kaukasisk vingnöts långa blomställningar som med tiden får vingade nötter. Veckans växt är en släkting som kommer än längre österifrån. Svans-vingnöt Pterocarya macroptera härstämmar från sydvästra och centrala Kina.

I perenna-planteringen i Botaniska trädgårdens södra del, på höger sida om du redan passerat förbi Tropiska växthuset, växer en varietet av svans-vingnöt, var. insignis. Nu har den blommat över och är översållad med långa hängen med redan stora vingar på de unga frukterna.

Rubriken är en översättning av varietets-namnet och artepitetet. Och släktnamnet betyder just vingnöt.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin