Agrostemma githago - klätt, v 34 2023

Vackert historiskt ogräs

(Bild borttagen)

Klätt Agrostemma githago har stora frön som lätt följer med när man skördar och tröskar säd. Fram till en bit in på 1900-talet var den ett besvärligt åkerogräs, men idag är den mycket sällsynt. Fröna var ovälkomna i säden på grund av hög halt av giftiga saponiner. Med moderna metoder för rensning av utsäde blev den dock lätt att utrota. Fröna har inte någon frövila i jord utan måste gro direkt eller följa med nytt utsäde. 

Arten kommer troligen från sydöstra Europa och västra Asien, men har funnits i Sverige sedan yngre stenåldern.

Klätt är en nejlikväxt (Caryophyllaceae) som lätt känns igen på sina stora violetta blommor och mycket långa, smala foderflikar.

Veckans växt finns i de annuella undervisningsrabatterna i södra delen av Botaniska trädgården.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin