Cherleria langii, v 42 2023

Snarare en knavel än en nörel

(Bild borttagen)
I stenpartiet nedanför Tropiska växthuset, mitt emot karen med vattenväxter, blommar fortfarande Cherleria langii.

Denna medlem av nejlikfamiljen (Caryophyllaceae) hör hemma på kalkrika marker i östra Alperna och västra Karpaterna.

I våra svenska fjäll växer släktingen fjällnörel Cherleria biflora.

Veckans växt och de övriga nitton arterna i fjällnörelsläktet Cherleria ingick tidigare i släktet Minuartia. Men Minuartia har enligt analyser av DNA visat sig inte bestå av en grupp med gemensamt ursprung utan ett antal mer eller mindre besläktade grupper. Därför har det delats upp i flera släkten.

Övriga svenska arter som tidigare fördes till Minuartia ingår nu i nörelsläktet Sabulina. Men veckans växt är närmare släkt med vit- och grönknavel (släktet Scleranthus) än med Sabulina.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin