Isochilus linearis, v 49 2023

Livs levande likläpp mitt i köldknäpp

(Bild borttagen)

Släktet Isochilus har ett dussintal arter alla hemmahörande i området från Mexiko till Centralamerika. Enda undantaget är veckans växt Isochilus linearis vars utbredning är betydligt större och sträcker sig ner till östra Argentina. 

Växten har inget svenskt namn, men det engelska trivialnamnet narrowleaf equallip orchidåterspeglar det vetenskapliga bra. Växten har smala linjära blad. Hela släktet karaktäriseras av att de yttre och inre kalkbladen är likartade och ger blomman ett radiärsymmetriskt utseende vilket är ovanligt hos orkidéer (Orchidaceae). Iso betyder lika och chilus kommer av grekiskans cheilos som betyder läpp. Hos orkidéer är ett av de inre kalkbladen vanligen annorlunda och kallas för läpp, men här är alla nästan lika.

Veckans växt blommar rikligt med knappt centimeterstora blommor i Tropiska växthusets orkidérum.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin