Abutilon x hybridum - klockmalva, v 2 2024

Klockmalvan kommer kanske kallas Callianthe

(Bild borttagen) Foto: Per Erixon, Uppsala universitet

Veckans växt är en lättodlad krukväxt som finns i många olika blomfärger. Precis som många andra malvaväxter (Malvaceae) har den massor av ståndare som är sammanvuxna till ett rör genom vilken pistillens stift och märken kommer fram.

Klockmalva är en hybridart med kulturursprung åtminstone sedan 1800-talet. Flera olika arter har bidragit med genetiskt material till dess arvsmassa. Alla dessa arter ingår i en grupp malvaväxter från Sydamerika som fram tills nyligen fördes till det artrika släktet Abutilon. Numera hittar vi dessa arter tillsammans med ytterligare ett 40-tal i släktet Callianthe. Även klockmalvan borde således överföras till detta släkte.

Vår klockmalva står i Tropiska växthusets vinterträdgård.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin