Plantago alpina - alpkämpar, v 19 2024

alpnycklar, Plantago alpina, Botaniska trädgården.

Foto: Jesper Kårehed, Uppsala universitet.

Vår/a kämpar kämpar i vår vår

Veckans växt är från sydligare trakter, varifrån hörs på namnet. Alpkämpar Plantago alpina trivs just i centrala och sydvästra Europas alptrakter.

Konstigt nog heter arterna i släktet Plantago även i singular kämpar (eller används (helst) inte språkligt i singular); således heter våra svenska arter röd-, svart-, gul-, strand-, sand- respektive dvärgkämpar oavsett hur många individ man hittar.

Släktingarna groblad och strandpryl är alltså också kämpar. Det vetenskapliga släktnamnet kommer från det klassiska latinets planta som betyder fotsula, dvs något platt, likt ett groblads blad.

Veckans växt växer i rabatten nedanför muren som avgränsar Botaniska trädgårdens köksväxtland

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin