Trochodendron aralioides - hjulträd, v 22 2024

Foto: Per Erixon, Uppsala universitet.

Hjul i försommarvärmen

I den lummiga delen mitt emot köksträdgården söder om
Norbyvägen växer en märklig buske. Hjulträd Trochodendron
aralioides hör hemma i södra Japan, Sydkorea och Taiwan. Trots
det klarar växten vårt klimat. Den är vintergrön, men en hel del
blad blir gula och ramlar av nu på försommaren.

Växtens svenska namn kommer av de lustiga blommorna som
helt saknar kronblad och där de många utspärrade ståndarna
ser ut som ekrar på ett hjul.

Arten är ensam i sitt släkte och det finns bara ytterligare en
nu levande art i familjen Trochodendraceae och hela deras
växtordning. Däremot känner man till fossil från flera utdöda
släktingar, speciellt för hela gruppen är att de saknar den
typ av kärlceller i sin ledningsvävnad som i princip alla andra
blomväxter har.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin