Saruma henryi - saruma, v 24 2024

Foto: Per Erixon, Uppsala universitet.

Udda växt från Kinas inre

Familjen piprankeväxter Aristolochiaceae är otroligt variabel.

Den övervägande majoriteten av de drygt sjuhundra arterna
finns i släktet Aristolochia, men vi hittar ytterligare sju släkten
i familjen.

Släktet Saruma har bara en art, Saruma henryi, som
hör hemma i lövfällande skog i de centrala delarna av Kina.

Släktnamnet är faktiskt en bokstavslek. Den brittiske
botanisten Daniel Oliver som beskrev det i slutet av 1800-talet
plockade helt enkelt bort begynnelsebokstaven i det närstående
släktet Asarum (hasselörter) och satte den sist. Trots att det var
länge sen arten beskrevs var det först på 1980-talet som den
kom i odling i botaniska trädgårdar och kunde studeras mer
ingående.

Till skillnad från alla andra arter i familjen har saruma
radiärsymmetriska blommor med dekorativa kronblad.
Veckans växt finns vid idegranarna i det nordöstra hörnet av
Botaniska trädgårdens del söder om Norbyvägen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin