Forskningsstationen Ar

Forskningsstationen Ar är en av Uppsala universitets biologiska stationer, förlagd i Fleringe socken på norra Gotland. Vid stationen bedriver universitetet och andra aktörer forskning inom en rad områden. Stationens unika läge mellan Bästeträsk och Östersjön erbjuder goda möjligheter för såväl brackvatten- som limniska studier.

Forskningsstationen Ar bildobjekt

Forskning på en unik plats

På stationen bedrivs primärt forskning men den används även för naturvårdsprojekt, miljöövervakning, mindre kurser, studiebesök, workshops och andra möten.

Här finns bland annat en stor experimenthall med tillhörande termokonstantrum och bassänger samt sött och bräckt vatten av god kvalitet som skapar mycket goda förutsättningar att hålla levande fisk och utföra experimentellt arbete.

Forskningsstationen Ar ingår i European Marine Biological Resource Centre (EMBRC-ERIC), ett internationellt konsortium för forskningsinfrastruktur. Stationen är genom detta tillgänglig för deltagande organisationer samtidigt som forskare från Sverige kan utnyttja anläggningar i andra länder.

Den akvatiska forskningen på norra Gotland startade 1981, då i Stockholms universitets regi. 1999 överfördes verksamheten till Högskolan på Gotland och från 2013 ingår stationen i Uppsala universitets verksamhet. Den nuvarande stationsbyggnaden stod klar 1992.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Vid stationen finns möjligheter att driva egna projekt. För närvarande finns det totalt 8 bäddar på stationen.

Lokaler och utrustning

Boende, resa hit, bokning

Vi tar gärna emot frågor om stationen, dess möjligheter och öppettider.

Gunilla Rosenqvist - Projektledare vid institutionen för geovetenskaper, Naturresurser och Hållbar utveckling.

Gunilla Rosenqvist bildobjekt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin