Sustainable Heritage Research Forum

SuHRF är en plattform och arena för initiering, uppbyggnad och etablering av forskning inom området hållbar kulturvård vid Campus Gotland. Relevans för mitt ämne?

Startsida SuHRF

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin