Verksamhet inom SuHRF

Sustainable Heritage Research Forum bedriver en bred verksamhet med både seminarier, workshops och symposier vid Campus Gotland.

Bildobjekt

Funderar du på hur du kan engagera dig i forumet? Kontakta forskningsledarna! Du kan söka pengar för att bjuda in egna gästforskare och gästdoktorander. SuHRF delar även ut ansökningsstöd och medel för forskare på Campus Gotland att anordna seminarier och workshop.

Aktiviteter

Samtal om

Samtal om är SuHRF:s öppna arrangemang som anordnas några gånger om året. Samtalens syfte är att nå ut med verksamheten till en bredare allmänhet.

Sustainable Heritage Seminar

Sustainable Heritage Seminar är SuHRF:s forskningsseminarie-serie som riktar sig till forskare och studenter på Campus Gotland, och till organisationer och myndigheter utanför universitetet.

Symposium

En gång per år organiserar SuHRF ett internationellt symposium:

2023 SuHRF Symposium: Cultural Heritage in Changing Urban Landscapes

2022 SuHRF Symposium: Cultural Heritage and Conflicts

2021 SuHRF Symposium: Energy Transition in Heritage Contexts

2019 SuHRF Symposium: Visions for Sustainable Heritage

Gästforskare/gästdoktorander

Inom forumets ramar finns det utrymme att bjuda in ett antal gästforskare och gästdoktorander varje år. De ges möjlighet att under en period arbeta på Campus Gotland och bidra till den vetenskapliga miljön i allmänhet och till utveckling av nya projekt i synnerhet. Gästforskare och gästdoktorander bidrar till verksamheten genom seminarier och samtal. Spana in vårt nyhetsflöde för att se vad som planeras just nu.

Workshops och seminarier

Varje termin anordnas en workshop som fokuserar på forskningsansökningar. Det blir ett tillfälle att diskutera gemensamma ansökningar, granska ansökningstexter och utbyta erfarenheter. Seminarier är ett sätt för forskare och aktörer inom organisationer och myndigheter utanför universitetet möts, inspireras och diskuterar nya rön, kunskapsbehov och möjliga forskningssamarbeten inom kulturvård och hållbar utveckling. Som forskare kan du söka medel från SuHRF för att anordna workshops och seminarier.

Sök stöd för seminarier

Kontakta SuHRF

Är du intresserad av att veta mer om arbetet i Sustainable Heritage Research Forum? Kontakta forskningsledarna!

Anna Karlström, forskare i kulturvård
anna.karlstrom@konstvet.uu.se, 0498-108329

Joakim Andersson, universitetslektor i kulturvård
joakim.andersson@konstvet.uu.se, 070-1679946

UUCG bildobjekt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin