Gästforskare och gästdoktorander

Det finns möjlighet att från SuHRF söka medel för gästforskare eller gästdoktorander.

Gästforskare

SuHRF finansierar ett Gästforskarprogram för att stimulera akademiska utbyten och kontakter och stärka forskningsmiljön på Campus Gotland. Gästforskarprogrammet ger forskare vid Campus Gotland möjlighet att bjuda in internationella såväl som nationella kollegor att tillbringa en period som gästforskare på Campus Gotland.

Ansökan görs av en enskild forskare, verksam vid Campus Gotland, men ska vara väl förankrad hos den institution där forskaren är anställd. Ansökningar som gynnar forskningsmiljön vid och samarbeten inom Campus Gotland prioriteras.

SuHRF finansierar resor och boende, vilket också organiseras och bokas av SuHRF. Kontorsplats tillhandahålls av SuHRF på Campus Gotland under hela vistelsen. Vistelsens längd ska vara mellan två och sex veckor.

Under vistelsen förväntas gästforskaren att med en interdisciplinär approach fördjupa sig i ett ämne som är relevant för hållbar kulturvård, men också av bredare intresse för de verksamhetsområden som utgör forskningsmiljön på Campus Gotland. Vistelsen kan också syfta till att utveckla ett långsiktigt samarbete mellan forskare och forskargrupper på Campus Gotland och den gästande forskarens institution. Gästforskaren förväntas delta i relevanta aktiviteter, såsom seminarier och, om möjligt, undervisning och handledning av studenter och doktorander.

Det finns två ansökningstillfällen per år, med deadline den 31 mars och den 30 september.

I ’Guidelines for Application Pdf, 243 kB.’ finns detaljerade anvisningar och ansökningsformulär.

Ansökan skickas till:

Anna Karlström
Sustainable Heritage Research Forum
Kulturvård
Uppsala University Campus Gotland
Cramérgatan 3
621 57 Visby

Gästdoktorander

SuHRF finansierar ett Gästdoktorandprogram för att stimulera akademiska utbyten och kontakter och stärka forskningsmiljön på Campus Gotland. Gästdoktorandprogrammet ger doktorander och forskare vid Campus Gotland möjlighet att bjuda in internationella såväl som nationella doktorandkollegor/doktorander att tillbringa en period på Campus Gotland.

Ansökan görs av en enskild doktorand eller forskare, verksam vid Campus Gotland, men ska vara väl förankrad hos den institution där doktoranden eller forskaren är anställd. Ansökningar som gynnar forskningsmiljön vid och samarbeten inom Campus Gotland prioriteras.

SuHRF finansierar resor och boende, vilket också organiseras och bokas av SuHRF. Kontorsplats tillhandahålls av SuHRF på Campus Gotland under hela vistelsen. Vistelsens längd ska vara mellan två och sex veckor.

Under vistelsen förväntas gästdoktoranden att med en interdisciplinär approach fördjupa sig i ett ämne som är relevant för hållbar kulturvård, men också av bredare intresse för de verksamhetsområden som utgör forskningsmiljön på Campus Gotland. Vistelsen kan också syfta till att utveckla ett långsiktigt samarbete mellan doktorander och forskare på Campus Gotland och den gästande doktorandens institution. Gästdoktoranden förväntas delta i relevanta aktiviteter, såsom seminarier och, om möjligt, undervisning.

Det finns två ansökningstillfällen per år, med deadline den 31 mars och den 30 september.

I ’Guidelines for Application Pdf, 243 kB.’ finns detaljerade anvisningar och ansökningsformulär.

Ansökan skickas till:

Anna Karlström
Sustainable Heritage Research Forum
Kulturvård
Uppsala University Campus Gotland
Cramérgatan 3
621 57 Visby

Kontakta SuHRF

Är du intresserad av att veta mer om arbetet i Sustainable Heritage Research Forum? Kontakta forskningsledarna!

Anna Karlström, forskare i kulturvård
anna.karlstrom@konstvet.uu.se, 0498-108329

Joakim Andersson, universitetslektor i kulturvård
joakim.andersson@konstvet.uu.se, 070-1679946

UUCG bildobjekt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin