Samtal om - SuHRF

Samtal om är SuHRF:s öppna arrangemang som anordnas några gånger om året.

Samtal om Kulturarv, bostäder och boende

Det finns fullt av utmaningar och samtidigt möjligheter med etablerade och tilltänkta bostäder och boendemiljöer i både urbana och rurala områden. Utmaningarna kan ligga i att skapa en mer hållbar bostadsmarknad eller utveckla bostäder med hållbar energiomställning. Under "Samtal om…kulturarv, bostäder och boende" kommer bland annat denna typen av frågor behandlas; hur ska vi bo, vilka kulturvärden behöver vi beskydda och hur, vilka aktörer har företräde för att forma boendemiljöer och till vilket pris? Är det möjligt att utveckla städer och välmående rurala miljöer på hållbara sätt?

"Samtal om... kulturarv, bostäder och boende" börjar med filmvisning av filmen ”Push” av Fredrik Gertten. Sedan följer ett samtal mellan Gubb Marit Stigson, Petra Eriksson och Alexander, vilket leds av Anna Karlström.

Panelen består av:

 • Gubb Marit Stigson, forskare i energiomställning vid Uppsala universitet,
 • Petra Eriksson, forskare i kulturvård vid Uppsala universitet,
 • Alexander Kalyukin, forskare i kulturgeografi vid Malmö universitet.

TID: 28 november 16.00-19.00 PLATS: Folkets bio Betty, Adelsgatan 39. Vi bjuder på förfriskningar och fika FRITT INTRÄDE

Varmt välkomna!

Här hittar du inbjudan Pdf, 299 kB.

Samtal om Visby världsarv - Hur mår ringmuren egentligen och vem tar hand om den?

Tid: 17 september kl. 17.00-18.30

Plats: Aulan, Donnerska huset

Välkomna till ett öppet samtal om ringmuren, dess förvaltning och framtid. Världsarvskontoret vid Region Gotland och Sustainable Heritage Research Forum är samarbetspartners.

I panelen ingår:

 • Knut Weibull, Riksantikvarieämbetet
 • Eva Ahlin, Regionråd
 • Susanne Thedéen, Gotlands museum
 • Tor Sundberg, Länsstyrelsen

Här hittar du inbjudan Pdf, 941 kB.

Samtal om Visby världsarv - En levande och hållbar stadskärna?

22 maj kl. 17.00-18.30

Varmt välkomna på det första samtalet i en serie om Visby världsarv, ett samarbete mellan Världsarvskontoret vid Region Gotland och Sustainable Heritage Research Forum.

Aulan Donnerska huset, Visby

I panelen ingår:

 • Linnéa Grimstedt, Gotlands Kulturrum
 • Roy Abd-El Ahad, Fastighetsägare
 • Eva Ahlin, Regionråd
 • Jörgen Renström, Regionantikvarie

Här hittar du inbjudan Pdf, 713 kB.

Kontakta SuHRF

Är du intresserad av att veta mer om arbetet i Sustainable Heritage Research Forum? Kontakta forskningsledarna!

Anna Karlström, forskare i kulturvård
anna.karlstrom@konstvet.uu.se, 0498-108329

Joakim Andersson, universitetslektor i kulturvård
joakim.andersson@konstvet.uu.se, 070-1679946

UUCG bildobjekt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin