Stödformer från SuHRF

SuHRF ska genom sin form verka för att initiera ny forskning på Campus Gotland och samtidigt vara en mötesplats för forskare.

Det finns möjlighet att från SuHRF söka medel för gästforskare, gästdoktorander, ansökningsstöd och stöd för att anordna seminarier eller workshops.

Gästande forskare & doktorander

SuHRF gästas kontinuerligt av både gästforskare och doktorander. Läs om några av dem och deras erfarenheter av att vara gäster på Campus Gotland.

Kontakta SuHRF

Är du intresserad av att veta mer om arbetet i Sustainable Heritage Research Forum? Kontakta forskningsledarna!

Anna Karlström, forskare i kulturvård
anna.karlstrom@konstvet.uu.se, 0498-108329

Joakim Andersson, universitetslektor i kulturvård
joakim.andersson@konstvet.uu.se, 070-1679946

UUCG bildobjekt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin