Utbildning och karriärutveckling

Parallellt med forskningsprogrammet bedriver SweDeliver intern och extern utbildningsverksamhet, inklusive det ettåriga mentorprogrammet där SweDelivers juniora forskare tränar sina mjuka färdigheter och lär sig om kommersialisering och marknadsföring av forskningsidéer.

Karriärutveckling vid Swedeliver

SweDeliver har i samarbete med Uppsala universitet Innovation utformat ett program av hög relevans för framtida kommersialisering av svensk forskning. Programmet inkluderar utbildning i presentationsteknik och att pitcha forskningsresultat och affischer. De unga forskarna samverkar också med en mentor från centrets industripartners, där de lär sig om arbete och förutsättningar utanför akademin.

Våra doktorander deltar också i forskningsspåret Drug Discovery and Development, som anordnas av Uppsala universitets Vetenskapsområde för medicin och farmaci. Här möter de andra forskare inom sitt område och erhåller utbildning i vetenskapliga ämnen av relevans för deras profil. Forskningsspåret startades av SweDelivers Biträdande Centrumledare, Universitetslektor Alexandra Teleki.

I SweDelivers utbildningsverksamhet ingår även utveckling av nya valbara fortsättningskurser, vilket säkerställer en jämn kompetensförsörjning av unga masterstudenter som vill arbeta inom SweDelivers intresseområden. Dessa inkluderar kurser i Avancerade principer för läkemedelsformulering, Patientcentrerad läkemedelsformulering, Introduktion till nanomedicin och Datorbaserad farmaceutisk modellering. SweDeliver-teamet deltog också vid utvecklingen av doktorandkursen Farmaceutiska aerosoler, arrangerad av Sweden Inhalation Network, en nybildad intresseorganisation med fokus på utveckling av inhalationsprodukter.

Electable courses

Varje termin välkomnar SweDeliver deltagare från hela landet till vårt varierade utbud av valbara fördjupningskurser.

Livslångt lärande står också högt på SweDeliver agenda som rymmer flera aktiviteter i syfte att kontinuerligt fortbilda centrets alla medarbetare. Vår evenemangskalender erbjuder webbinarier, workshops, vetenskapliga forum, symposier och samt större internationella vetenskapliga konferenser. Vartannat år genomför vi ett möte med SweDelivers Vetenskapliga råd.

Till följd av pandemin genomfördes många aktiviteter under SweDelivers första år online, vilket tidigt befäste centrets engagemang i virtuell utbildning. Vårt team bidrog bland annat till en digital workshop med Syddansk Universitet med fokus på permeabilitet, röntgendiffraktionsanalys och SAXS. Även det 11:e symposiet om Pharmaceutical Profiling in Drug Discovery and Development genomfördes digitalt, liksom NordicPOPs Årsmöte 2021.

Under pandemin etablerade SweDeliver även andra kanaler för kommunikation och kunskapsutbyte mellan centrets partners och andra forskare inom läkemedelstillförsel. Detta omfattar livestreaming av SweDelivers alla halvtidsseminarier och disputationer, vilka samlar många deltagare från både partners och andra intressenter. På så sätt säkerställer vi att alla partners kan delta i evenemang som intresserar dem oavsett geografisk vistelseort, likaså optimerar vi centrets internationella synlighet med återkommande deltagare från så långt bort som Australien och USA.

Andra aktiviteter med fokus på kunskapsutbyte och kompetensbyggande är SweDelivers & NextBioForms webinarieserie där vi förenar centrens specifika kompetensområden. I november 2023 samarrangerade SweDeliver och NextBioForm konferensen New Horizons in Drug Delivery and Formulation, som lockade 170+ deltagare från hela världen, med Keynote-föreläsningar av internationella experter som Jean-Christophe Leroux (ETH Zürich), Clare J. Strachan ( Helsingfors universitet), Ben Boyd (Monash University) och Hanne Mörck Nielsen (Köpenhamns universitet).

Schön and Center Management

Keynote speaker professor Thomas Schön, Uppsala universitet, och SweDelivers ledning vid New Horizons in Drug Delivery and Formulation 2023.

Konferensen samlade ett stort antal branschrepresentanter och erbjöd en unik arena för industri och akademi att mötas och utbyta idéer för framtida samarbeten. Inför konferensen arrangerade SweDeliver och NordicPOP workshopen Pharmaceutical Modeling and Simulation, som erbjöd föreläsningar med ledande forskare och praktiska övningar. Ett antal workshops med fokus på biologi leddes av de internationellt framstående experterna Anna och Steven Schwendeman (University of Michigan), Olivia Merkel (LM University of Munich) och Yvonne Perrie (University of Strathclyde).

Andra aktiviteter där SweDeliver haft ledande roller var det 12:e symposiet om Pharmaceutical Profiling in Drug Discovery and Development och ULLA Sommarskola 2022 där centret arrangerade en workshop i 3D-utskrift.

En central ingrediens i SweDeliver är centrets utåtriktade verksamhet i syfte att stärka det svenska ekosystemet för läkemedelstillförsel. För att stärka gemenskapen hos våra unga forskare arrangerar vi bland annat en månatlig fika. Vi förbereder också en rad studiebesök hos SweDeliver industripartners samt för branschens representanter att besöka Uppsala universitets Farmaceutiska fakultet.

Panel discussions 2023

Paneldiskussioner under det 12:e symposiet om läkemedelsprofilering i läkemedelsupptäckt och utveckling i Uppsala 2023 och workshopen som gavs till de unga forskarna av Profossor Perrie.

I början av 2023 inbjöd SweDelivers industripartner AstraZeneca både juniora och ansvariga forskare till företagets site i Mölndal för en rundtur, vetenskapligt program och posterpresentationer. Hösten 2023 besökte SweDelivers doktorander centrets industripartner partners Orexo AB. Vår interaktion med externa intresseorganisationer omfattar också gemensamma informationssessioner och sociala evenemang med Swedish Drug Delivery Industry Group.

För att illustrera vikten av läkemedelstillförsel till en bredare allmänhet genomför vårt team uppsökande aktiviteter gentemot alla åldersgrupper och utbildningsnivåer. Vid Uppsala vetenskapsfestival SciFest 2023 erbjöd våra medarbetare aktiviteter med fokus på löslighet, beräkningsmodellering och 3D-utskrift. Vi gör även kontinuerliga besök vid mellan- och högstadieskolor för att lära yngre elever om läkemedelstillförsel.

Outreach activities

SweDeliver på SciFest 2023 och Högstadieturné 2022-2023.

För att nå den vuxna befolkningen deltar centrets medlemmar i paneldiskussioner, vi närvarar aktivt vid Almedalsveckan – ofta benämnd världens största demokratiska arena, gästar vetenskapliga poddar och deltar i mer tydligt riktade evenemang såsom AIMDay Uppsala.

Ledare för arbetspaketet

Andreas Hugerth, Ferring Pharmaceuticals A/S
Hillevi Englund, UU Innovation (Co-lead)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin