Utbildning inom U-CARE

Kollegor vid ett bord samtalar om ett dokument

Vi erbjuder utbildning på olika nivåer för olika professioner. Vårt kursutbud är anpassat efter kunskapsbehoven inom modern och tvärvetenskaplig hälso- och sjukvård.

I filmen nedan presenterar forskarna Erik Olsson och Joanne Woodford U-CAREs utbildning, och hur den bidrar till att fylla det kunskapsbehov som finns i dagens hälso- och sjukvård.

Vi erbjuder utbildning på olika nivåer för olika professioner. Vårt kursutbud är anpassat efter kunskapsbehoven inom modern och tvärvetenskaplig hälso- och sjukvård.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin