Applied Bioinformatics

15 credits

Reading list, Master's level, 1MB519

A revised version of the reading list is available.

Main group 1

  • Vetenskaplig och teknisk litteratur, Institutionen för biologisk grundutbildning

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin