BBMRI-ERIC

Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure (BBMRI-ERIC) startades 2013 och är en organisation för biobanker i 20 europeiska länder med målet att göra biologiska prover och data lättillgängliga för medicinsk forskning och utveckling inom hälso- och sjukvård och att framhäva Europas gemensamma resurser i ett globalt perspektiv. Genom sina olika noder i medlemsländerna innehåller infrastrukturen ett stort och varierat utbud av väl karakteriserade biologiska prover. Den VR-finansierade forskningsinfrastrukturen Biobank Sverige utgör den svenska noden i BBMRI-ERIC och kallas i det europeiska sammanhanget BBMRI.se.

Denna forskningsinfrastruktur räknas av Vetenskapsrådet att vara av nationellt intresse och får finansiering från Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI).

Relaterad information

Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure (BBMRI-ERIC):s webbplats

Om Biobank Sverige – Sveriges nod inom (BBMRI-ERIC)

Kontakt

Tobias Sjöblom, professor vid institutionen för immunologi, genetik och patologi.

Hand doppar en pipett i en petriskål.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin