European Infrastructure for Translational Medicine (EATRIS-ERIC)

European Infrastructure for Translational Medicine (EATRIS-ERIC) är en europeisk forskningsinfrastruktur som syftar till att påskynda utvecklingen av nya läkemedelsbehandlingar, diagnostiska verktyg och andra medicinska produkter. EATRIS-ERIC består av ett konsortium av 14 medlemsländer med över 100 akademiska centrum i Europa där Sverige ingår som nod genom European Infrastructure for Translational Medicine Sverige (Eatris Sverige) sedan 2015.

EATRIS-ERIC har tillgänglig forskningsinfrastruktur och expertis inom fem fokusområden – biomarkörer, cell- och genterapi, medicinsk avbildning, små molekyler och vaccin. EATRIS-ERIC erbjuder matchning av forskare, läkemedelsindustri och akademiska forskningscentrum för att stödja interdisciplinära samarbeten inom medicinsk forskning. EATRIS-ERIC kan även erbjuda stöd av ett multidisciplinärt team igenom utvecklingsprocessen från proof-of-concept till kliniska försök, mentorprogram, utbildningar samt ansökningsstöd till forskare.

Denna forskningsinfrastruktur räknas av Vetenskapsrådet att vara av nationellt intresse och får finansiering från Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI).

Relaterad information

European infrastructure for translational medicine (EATRIS-ERIC):s webbplats på engelska)

Om European infrastructure for translational medicine Sverige (Eatris Sverige) – Sveriges nod inom EATRIS-ERIC

Kontakt

Pontus Aspenström, föreståndare för Eatris Sverige.

Ulrika Bäckman, koordinator för Eatris Sverige.

Forskare fyller ett provrör.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin