European Infrastructure for Translational Medicine (Eatris Sverige)

European Infrastructure for Translational Medicine (Eatris Sverige) drivs som en nationell forskningsinfrastruktur och utgör svensk nod i den europeiska forskningsinfrastrukturen European Infrastructure for Translational Medicine (EATRIS-ERIC). Forskningsinfrastrukturen stödjer utveckling av nya läkemedel, diagnostiska metoder och vaccin inom preklinisk och klinisk forskning. Genom EATRIS-ERIC kan forskare få tillgång till olika resurser nödvändiga för translationell utveckling av nya läkemedel som till exempel befintliga infrastrukturer, specialiserad utrustning, expertkunskap, utbildning, provsamlingar och vägledning genom regulatoriska processer.

Uppsala universitet är värd för Eatris Sverige och andra medverkande lärosäten är Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Linköpings universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet och Umeå universitet.

Nationella forskningsinfrastrukturer/nätverk som är kopplade till Eatris svenska nod är ATMP-Sweden, BioMS, SciLifeLabs DDD-plattform, TestaCenter och UCR.

Denna forskningsinfrastruktur räknas av Vetenskapsrådet att vara av nationellt intresse och får finansiering från Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI).

Relaterad information

European Infrastructure for Translational Medicine (Eatris Sverige):s webbplats (på engelska)

European Infrastructure for Translational Medicine (EATRIS-ERIC) – internationell forskningsinfrastruktur där Eatris Sverige ingår

Kontakt

Pontus Aspenström, föreståndare för Eatris Sverige.

Ulrika Bäckman, koordinator för Eatris Sverige.

Forskare fyller ett provrör.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin