Euro-BioImaging

Euro-BioImaging är en europeisk forskningsinfrastruktur som erbjuder öppen tillgång till bildteknik, utbildning och datatjänster inom biologisk och biomedicinsk bildbehandling. Euro-BioImaging består av 21 noder fördelade på nio länder, varav den svenska noden är Nationell infrastruktur för mikroskopi inom livsvetenskaperna (NMI).

Denna forskningsinfrastruktur räknas av Vetenskapsrådet att vara av nationellt intresse och får finansiering från Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI).

Kontaktperson vid Uppsala universitet är Carolina Wählby, professor vid institutionen för informationsteknologi.

Euro-BioImaging:s webbplats

Relaterad information

Om Nationell infrastruktur för mikroskopi inom livsvetenskaperna (NMI) – Sveriges nod inom Euro-BioImaging

Carolina Wählby

Professor vid Institutionen för informationsteknologi, Vi3; Bildanalys

Senast uppdaterad: 2022-05-13